ENERGINET SENDER METODE FOR TEKNISKE KRAV TIL OG NYT INDKØB AF HURTIG FREKVENSRESERVE (FFR) I DK2 I HØRING

Energinet sender FFR metode i høring fra 13. december 2019 til 23. januar 2020

Energinet sender metode for tekniske krav til og nyt indkøb af hurtig frekvensreserve (FFR) i DK2 i høring for perioden 13. december 2019 til 23 januar 2020. 

For at læse metoden af FFR - Klik her

For english version - Click here

 

Metoden beskriver behovet for den nye nordiske Fast Frequency Reserve, FFR, og de tekniske krav, der har til formål at sikre transient frekvensstabilitet på kort og langt sigt. Endvidere beskrives indkøb af reserven på et nationalt marked for DK2.

Frekvensstabilitet henviser her hovedsageligt til evnen til at sikre frekvensen over en vis grænse, som i det nordiske synkronområde er 49,0 Hz i situationer med lav inerti i systemet, sandsynligvis i perioder med lavt forbrug om sommeren, hvor der vil være behov for yderligere foranstaltninger for at sikre frekvensstabiliteten. FFR er den foretrukne løsning til at håndtere både nuværende og fremtidige situationer med lav inerti i Norden. I det nordiske synkronområde sikres frekvensstabiliteten derfor i fremtiden ved at indføre en ny hurtig reserve, Fast Frequency Reserve, FFR, som supplement til den primære driftsforstyrrelsesreserve (FCR-D).

Anvendelse af et timebaseret kapacitetsmarked er hensigtsmæssigt, da behovet er dynamisk og ændrer sig time for time. Timebaserede indkøb kræver udvikling af en ny IT-løsning i Energinet, og en sådan løsning vil ikke være tilgængelig før Q3/Q4 2020.

Derfor er der behov for en midlertidig indkøbsmetode, indtil indkøb på timebasis bliver mulig; en midlertidig metode, der ikke kræver IT-udvikling. Den bedste, administrativt anvendelige løsning er månedlige kapacitetskontrakter, der kun godkendes for perioden fra april 2020 til ultimo 2020, hvor timebaseret indkøb bliver muligt.