Metode for indkøb af mFRR kapacitet og metode for udveksling af kapacitet mellem DK1 og DK2

Metoden er i høring fra den 18. februar 2020 til og med den 18. marts 2020

Energinet sender metode for indkøb af mFRR kapacitet og metode for udveksling af kapacitet mellem DK1 og DK2 i offentlig høring fra den 18. februar 2020 til og med den 18. marts 2020.

Høringssvar bedes sendt på mail til lkb@energinet.dk og aga@energinet.dk senest den 18. marts 2020.

Titel
Metode for indkøb af mFRR kapacitet i DK1 og DK2 
Metode for udveksling af kapacitet mellem DK1 og DK2 
Forklaringsdokument til metode for indkøb af mFRR kapacitet i DK1 og DK2 og metode for udveksling af kapacitet mellem DK1 og DK2 

 

Kontakt