Forskrift H1: Skift af elleverandør (nyordning) i høring

Forskrift H1 udsendes i offentlig høring frem til 29. maj 2020 kl. 12.

HØRING AF FORSLAG TIL ÆNDRINGER I FORSKRIFT H1: SKIFT AF ELLEVERANDØR

Udover en generel opdatering af forskriften skrives alt om skabelonafregning ud af forskriften, som forventes at træde i kraft 1. januar 2021 eller kort tid herefter, hvor skabelonafregning ikke længere vil være mulig.

Som følge af de ændrede regler for balanceafregningen i 2021 kom der i høringen kommentarer om, at flyttetidsfristerne kunne udfordre balancefikseringen. Der er derfor lavet et gennemgående review af tidsfrister for både flytninger, leverandørskift og øvrige tidsfrister.

Alle foreslåede ændringer er udformet således, at der ikke burde være behov for ændringer i IT-systemerne, hvis aktørerne ikke ønsker at gøre anvendelse af de nye muligheder, men alene vil berøre de, der ønsker at gøre brug af de nye regler.

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til Karsten Feddersen på detailmarkedsudvikling@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk, senest

 

fredag den 29. maj 2020, kl.12.00.

 

Titel
 Ny forskrift H1: Skift af elleverandør (efter nyordning)
 Høringsbrev - ændring af Forskrift H1