Gen-høring af metode for cost plus afregning til brug ved indkøb af systemydelser

Metoden er i høring i perioden 6. august til 7. september 2020

Gen-høring af metode for cost plus afregning til brug ved indkøb af systemydelser

Metodeanmeldelse for cost plus afregning til brug af ved indkøb af systemydelser er i gen-høring fra den 6. august 2020 til den 7. september 2020.

Energinet kan, i tilfælde af at det vurderes, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at elforsyningen kan opretholdes med de anlæg, som forventes aktive, kræve, at yderligere elproduktionsanlæg holdes driftsklare, således at anlæggene kan producere elektricitet og andre ydelser med et varsel fastsat af Energinet. Energinet kan ligeledes kræve godkendte driftsstop udskudt eller fremrykket. Endelig kan Energinet kræve egentlig drift på anlæg.
 
Energinets betaling for ovenstående afhjælpende tiltag skal, jf. § 23, stk. 2 i systemansvarsbekendtgørelsen, fastsættes efter metoden for cost plus.
 
Metoden for cost plus danner ydermere bund for den betaling der kan opnås ved metoden for reguleret pris, jf. § 22 stk. 3 i systemansvarsbekendtgørelsen.
 
Energinet har metoden for cost plus afregning i gen-høring i perioden den 6. august 2020 til den 7. september 2020.
 
Aktører/interessenter inviteres til at indsende høringssvar til Sisse Carlsen, scr@energinet.dk, cc myndighed@energinet.dk, senest den 7. september 2020.