Høring af ændringer til Forskrift C3 og F

Energinet har valgt at indarbejde krav til levering af supplerende data i C3, så der skal leveres samlede datasæt med alle nødvendige data til Energinet, uafhængigt af om disse data benyttes af Energinet til analyser af forsyningssikkerheden og baggrund for balanceringen, eller om de benyttes til Energinets opbygning af individuelle netmodeller, som videresendes til RSC’ernes opbygning af fælles netmodeller. Svarfrist er den 1. september 2020.

I forbindelse med indførelsen af et fælles europæisk marked for elektricitet er der fundet behov for opbygning af en fælles europæisk netmodel, hvor der blandt andet skal sikres den bedst mulige tildeling af kapacitet for day-ahead-markedet, så nettet udnyttes mest optimalt.

Da forsyningssikkerheden i et vist omfang er ved at blive et europæisk anliggende, og ikke kun et rent nationalt anliggende, er det også fundet relevant, at den europæiske, fælles netmodel, skal benyttes til at se på tilgængeligheden af anlæg på både kort og langt sigt (dage, uger, måneder, år).

For at understøtte arbejdet med den fælles netmodel er der indført forskellige krav gennem flere EU-forordninger. Energinet skal opbygge individuelle netmodeller, som indsendes til en RSC (regional sikkerhedskoordinator) og sammen med øvrige nationale modeller smeltes sammen i fælles netmodeller. For at kunne indsende komplette, individuelle netmodeller er der behov for supplerende data udover de data, Energinet tidligere har modtaget. 

Aktører/Interessenter inviteres derfor til at indsende høringssvar til Anne Nielsen (aie@energinet.dk og cc: myndighed@energinet.dk) senest den 1. september 2020.