Høring af ændringer i Forskrift D1: Afregningsmåling og Forskrift H2: Måling og skabelonafregning

Energinet sender ændringer i Forskrift D1: Afregningsmåling og Forskrift H2: Måling og skabelonafregning i høring med frist fredag den 20. november 2020.

Energinet ønsker at afvikle saldoafregningen hurtigere end den oprindelig planlagte periode på tre år. Årsagen hertil er, at data i DataHub indikerer, at der kommer meget få rettelser til aflæsninger for skabelonafregnede målepunkter, når netområderne først er overgået til fuld flexafregning. Samtidig indikerer saldoafregningen, at det er meget små beløb, der flyttes rundt blandt aktørerne, når der foretages korrektion af saldoafregningen. Derfor foreslås en første saldoafregning primo 2021 og en endelig og afsluttende saldoafregning primo 2022. Fordelen for markedet er, at al IT-og forretningsudvikling efter sidste saldoafregning ikke længere behøver at tage hensyn til gamle afregningsregler.

Energinet anmoder høringsparterne, jf. bilag 1, om høringssvar til den ændrede forskrift senest fredag den 20. november 2020, kl.12.00.

Se nedenstående dokumenter.
Titel Dato 
Høringsbrev - forskrift D1-H2 (forkortet saldoafregning 22.10.2020 
Forskrift D1 - oktober 2020 (forkortet saldoafregning 23.10.2020 
Forskrift H2 - oktober 2020 (forkortet saldoafregning)  23.10.2020