Høring af ændringer i Forskrift D1: Afregningsmåling, Forskrift H1: Skift af elleverandør og Forskrift I: Stamdata

Energinet sender ændringer i Forskrift D1: Afregningsmåling, Forskrift H1: Skift af elleverandør og Forskrift I: Stamdata i høring med frist fredag den 20. november 2020.

I forbindelse med implementeringen af Clean Energy Package har Forsyningstilsynet i sit udkast til  faktureringsbekendtgørelsen valgt at følge elmarkedsdirektivets informationskrav på regningen og fjernet kravet om tællerstande fra faktureringsbekendtgørelsen. 

Indsamling og distribution af tællerstande i det danske detailmarked for el sker alene på grund af det aktuelle krav i faktureringsbekendtgørelsen. Såfremt kravet i faktureringsbekendtgørelsen fjernes, vil Energinet samtidig fjerne kravet fra detailmarkedsforskrifterne D1, H1 og I således, at ændringen i faktureringsbekendtgørelsen også får reel effekt i elmarkedet.

Ændringer vedrørende tællerstande i detailmarkedsforskrifterne finder alene sted, såfremt kravet om tællerstande fjernes fra faktureringsbekendtgørelse

Energinet anmoder høringsparterne, jf. bilag 1, om høringssvar til den ændrede forskrift senest fredag den 20. november 2020 kl.12.00.

Se nedenstående høringsbrev.

Titel Dato 
Høringsbrev - afskaffelse af tællerstande, efterår 2020  21.10.2020