Høring af Teknisk forskrift 3.4.2 Manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg

Energinet sender Teknisk forskrift 3.4.2 og tilhørende vejledning i høring frem til den 10. januar 2021

Energinet sender hermed Teknisk forskrift 3.4.2 Manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg (og tilhørende vejledning) i høring.

Forskriften er udfærdiget, fordi transmissionstilsluttede forbrugsanlæg ikke er omfattet af manuel aflastning i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER), artikel 22. 
 
Formålet med forskriften er at sikre, at Energinet vil være i stand til at sikre den overordnede forsyningssikkerhed inden for det sammenhængende transmissionssystem.
 
Forskriften fastlægger kravene til manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg i følgende tilfælde:
  • Overhængende risiko for effektmangel, og/eller
  • forebyggelse eller afhjælpning af kritiske overbelastninger, og/eller
  • underspændinger i nettet.
 
Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til Mikkel Kolind Nielsen, mkd@energinet.dk med kopi til myndighed@energinet.dk.
 
Sidste frist for afgivelse af høringssvar er den 10. januar 2021 kl. 12.00.
 
Dokumenttitel Dato
Høringsbrev Teknisk forskrift 3.4.2  27-11-2020
Teknisk forskrift 3.4.2 Manuel forbrugsaflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg  27-11-2020
Vejledning til Teknisk forskrift 3.4.2 Manuel forbrugsaflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg  27-11-2020

 

Høringsnotat og høringskommentarer

Titel
 Comments on draft technical regulation 3.4.2 - manual load shedding for demand facilities connected at transmission level
 Consultation letter re. changes to the technical regulation on manual disconnection
 TF 3.4.2 høringssvar Ørsted
 
 Høringsnotat til Teknisk forskrift 3.4.2