Høring af AFRR-kapacitetsmarkedets gate closure time

De nordiske TSO'er har sendt deres forslag til AFRR-kapacitetsmarkedets gate closure time i høring indtil den 31. december 2020.

Interesserede parter kan læse forslaget om gate closure time og indsende høringssvar hertil på ENTSO-E's høringsside:
https://consultations.entsoe.eu/markets/proposal-balancing-capacity-gct-nordic-afrr/

Her findes også en vejledning til indsendelse af høringssvar.

Læs mere om arbejdet med at etablere fælles nordisk balancering på Nordic Balancing Models hjemmeside.

Kontakt