Høring af Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2020

Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2020 er i offentlig høring fra tirsdag den 15. september 2020 til tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 15.30.

I Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2020 foreslår Energinet et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden i 2030 på 99,993 procent leveringssikkerhed. Anbefalingen svarer til, at den danske elforbruger ud fra prognoserne i 2030 i gennemsnit må undvære strøm i stikkontakterne i 35 minutter årligt. Dermed også sagt, at ikke alle danskere vil opleve, at der sker en ændring i antallet af afbrudsminutter. 35 minutter vil stadig være europæisk topklasse, og det vil være omtrent samme antal afbrudsminutter, som danskerne oplevede i 2000, 2006 og 2007. Energinet foreslår således at fastholde planlægningsmålet fra sidste års redegørelse. 

Energinets analyser viser en stigende risiko for afbrud grundet effektmangel frem mod 2030. Energinet anbefaler primært at imødegå udfordringen med yderligere udvikling af elmarkederne og herunder et mere fleksibelt elforbrug og reinvesteringer i udlandsforbindelser og i det nuværende elnet. Energinet understreger også, at den forventede udvikling kræver en nøje overvågning og planlægger en tættere monitering af fleksibiliteten i elmarkederne. 

Redegørelsen og det fremtidige niveau bliver nu sendt i høring, og på baggrund af høringssvarene udarbejder Energinet en endelig anbefaling til klima-, energi- og forsyningsministeren.

Dokument
Høringsbrev - Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2020 
Kommentarskema - Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2020 
Høringsparter - Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2020 
Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2020 - Høringsudgave