Høring af metode for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder

Energinet sender hermed en metode for levering af kapacitetsreserver fra VE i høring frem til og med 1. marts 2021.

Energinet fremsender hermed en metode for at muliggøre levering af kapacitetsreserve fra vedvarende energikilder (VE) uden backup kapacitet. Der er tale om tilføjelser til det eksisterende grundlag for levering af kapacitetsreserver, der skal sikre teknologineutralitet og tilstrækkelig leveringssikkerhed uanset den/de bagvedliggende teknologi/-er.

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til Thomas Dalgas Fechtenburg, trm@energinet.dk, og Line Kamp Bräuner, lkb@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk.

Sidste frist for afgivelse af høringssvar er den 1. marts 2021 kl. 12.00.

Dokumenttitel Dato
METODEANMELDELSE - LEVERING AF KAPACITETSRESERVER FRA VEDVARENDE ENERGIKILDER 01-02-2021