Høring af mark-up-metode for aFRR-kapacitetsmarkedet (aFRR capacity market mark-up methodology)

De nordiske TSO'ers mark-up-metode for aFRR-kapacitetsmarkedet er i offentlig høring indtil den 7. maj 2021

De nordiske TSO’er har lanceret en offentlig høring af mark-up-metoden for aFRR-kapacitetsmarkedet (aFRR capacity market mark-up methodology). Den offentlige høring løber indtil den 7. maj 2021.

Interessenter kan afgive kommentarer til de foreslåede ændringer til mark-up-metoden for aFRR-kapacitetsmarkedet (aFRR capacity market mark-up methodology) via ENTSO-Es høringsportal.

Læs udkastet til metoden samt en vejledning til at afgive høringssvar her: https://consultations.entsoe.eu/markets/amendment-proposal-mb-czca-nordic-ccr/

De nordiske TSO'er afholder den 27. april 2021 kl. 10-12 (CET) et webinar i forbindelse med den offentlige høring. 

 

Kontakt

Rebecca Roupe, Svenska kraftnät
rebecca.roupe@svk.se

Line Kamp Bräuner, Energinet
lkb@energinet.dk

Vesa Vänskä, Fingrid
vesa.vanska@fingrid.fi

Finn Pettersen, Statnett
finn.pettersen@statnett.no