HØRINGSBREV - METODE FOR ENERGIAFREGNING AF AFRR I DK2

Energinet sender hermed metode for energiafregning af aFRR i DK2 i høring.

Energinet sender hermed metode for energiafregning af aFRR i DK2 i høring.

Endelig godkendt metodik for energiafregningen af aFRR i DK2 kræver tilføjelser til ”Udbudsbetingelserne for Systemydelser” fra 20. januar 2021. Energinet vil implementere tilføjelsen i udbudsbetingelserne efter metoden er godkendt af Forsyningstilsynet. 

Høringsperioden gælder fra d. 06-08-2021 til og med d. 08-09-2021, kl. 12:00.

For at inddrage høringssvar, bør disse være afsendt inden periodens udløb via e-mail til Jesper Buck, jwb@energinet.dk med kopi til myndighed@energinet.dk.

Læs mere om metoden for energiafregning i nedenstående dokument:

Titel
Høringsbrev  - Metode for Energiafregning af AFRR i DK2
 

Kontakt