Høring af ændret metode for øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter

Energinet sender hermed ændret metode for øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter i høring indtil fredag den 2. juli 2021 kl. 12.00.

Energinet anmoder høringsparterne om høringssvar til den ændrede tarifmetode.

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til Jeannette Møller Jørgensen (detailmarkedsudvikling@energinet.dk), med kopi til myndighed@energinet.dk senest fredag den 2. juli 2021 kl. 12.00.

Læs mere i nedenstående dokument.

Titel
Høringsbrev - øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter, juni 2021 
Høringsnotat - ny metode for øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter

 

Kontakt