Høring af revision af systemforsvarsplanen

Energinet sender en mindre revision af systemforsvarsplanen i offentlig høring indtil fredag den 20. august kl. 12.00

Energinet anmoder hermed om høringssvar til den reviderede systemforsvarsplan.
 
Høringssvarene bedes fremsendt på e-mail til Nicolaj Møller Jensen på NMJ@energinet.dk med kopi til myndighed@energinet.dk senest fredag den 20. august 2021 kl.12.00.
 
Læs mere i nedenstående dokumenter.
 
TITEL
 SYSTEMFORSVARSPLAN OPDATERING - HØRINGSUDGAVE JULI 2021 - MED TRACK CHANGES
 SYSTEMFORSVARSPLAN OPDATERING - HØRINGSUDGAVE JULI 2021 - CLEAN VERSION
 HØRINGSBREV AF 6. JULI 2021 VEDR. OPDATERING AF SYSTEMFORSVARSPLANEN
 
 Høringsnotat
 Høringskommentarer fra Radius og Cerius