Høring af revision af Teknisk Forskrift 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning

Hermed sender Energinet en revision af Teknisk Forskrift 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning i offentlig høring med frist for høringssvar den 20. august 2021 kl. 12.00.

Energinet har grundet ikrafttræden af systemforsvarsplanen og testplanen (NC ER, godkendt den 15. januar 2021) set sig nødsaget til at opdatere Teknisk Forskrift 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning.

Det primære formål med opdateringen af Teknisk Forskrift 2.1.2 er at fjerne de krav, som allerede er fastsat i systemforsvarsplanen og testplanen, således der ikke sker dobbeltregulering. Samtidig har opdateringen til formål at bibeholde de krav, som ikke er beskrevet i systemforsvarsplanen og testplanen, men som stadig skal være gældende for at sikre den overordnede forsyningssikkerhed inden for det sammenhængende elforsyningsnet.

Der arbejdes på at implementere/overføre de resterende krav til kommende revisioner af henholdsvis systemforsvarsplanen og testplanen, hvorefter denne forskrift forventes at udgå. Derfor skal denne opdaterede forskrift ses som midlertidig, indtil nye revisioner af systemforsvarsplanen og testplanen får inkluderet de krav, som stadig skal være gældende for at sikre den overordnede forsyningssikkerhed inden for det sammenhængende elforsyningsnet.

Energinet opfordrer hermed høringsparterne til at indsende høringssvar senest fredag den 20. august 2021 kl.12.00 via e-mail til Nicolaj Møller Jensen på NMJ@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk. 

Find høringsbrev og forskrift i tabellen herunder. Bemærk, at den opdaterede forskrift er tilgængelig i tabellen herunder i to udgaver:

- med alle ændringer markeret, inklusive redaktionelle ændringer
- med sletninger og henvisninger til andre kravdokumenter markeret.

Titel
Høringsbrev  - Opdatering af Teknisk Forskrift 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 
Teknisk forskrift 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning med sletninger og henvisninger markeret 
Teknisk Forskrift 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning med ændringer markeret 
 
 Høringsnotat