Høring af Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2021

Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2021 er i offentlig høring fra onsdag den 15. september 2021 til onsdag den 13. oktober 2021 kl. 15.30.

Danmark har i dag en meget høj elforsyningssikkerhed, også set i international sammenhæng, med et gennemsnitligt antal afbrudsminutter årligt omkring 20 minutter pr. elforbruger. Dette svarer til en elforsyningssikkerhed på 99,996 procent. 

I Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2021 foreslår Energinet et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden i 2031 på 35 afbrudsminutter. Anbefalingen svarer til, at den danske elforbrugere ud fra prognoserne i 2031 i gennemsnit har en leveringssikkerhed 99,993 procent. Energinet fastholder dermed planlægningsmålet fra sidste års redegørelse. 

Den forventede stigning i antal afbrudsminutter udtrykker de udfordringer, som elforsyningen står overfor i de kommende år. Den grønne omstilling forandrer elsystemet, og rammerne for at sikre elforsyningssikkerheden er dermed også under forandring. Det vurderes, at 35 afbrudsminutter stadig vil være i europæisk topklasse og omtrent det samme antal afbrudsminutter, som danskerne oplevede i 2000, 2006 og 2007. 

Energinets analyser viser en stigende risiko på længere sigt for afbrud grundet effektmangel. Energinet anbefaler primært at imødegå udfordringen med yderligere udvikling af elmarkederne, herunder et mere fleksibelt elforbrug. Hertil kommer vigtige investeringer i udlandsforbindelser og i det nuværende elnet. Energinet understreger også, at den forventede udvikling kræver en nøje overvågning og har igangsat en tættere monitering af fleksibiliteten i elmarkederne. 

Redegørelsen og det fremtidige niveau bliver nu sendt i høring, og på baggrund af høringssvarene udarbejder Energinet en endelig anbefaling til klima-, energi- og forsyningsministeren.

Titel
Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2021, høringsudgave 
Høringsbrev: Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2021 
Liste med høringsparter: Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2021 

I sammenhæng med rapporten er desuden udarbejdet Elforsyningssikkerhed 2020 - rapport om afbrudsstatistik 2020.