Høring 7. - 21. oktober over ændring af krav jf RfG artikel 15, stk. 6, litra c, nr. i - Bilag 1 - vedr. de nationale testcentre i Høvsøre og Østerild

Public hearing 7 - 21 October of a change of requirements under RfG article 15(6)(c)(i) - Appendix 1 - re national test sites in Høvsøre and Østerild

Energinet sender ændring af kravet efter RfG artikel 15, stk. 6, litra c, nr. i (Bilag 1) i høring. Ændringen medfører, at der ved tilslutning af elproduktionsanlæg i de nationale testcentre i Høvsøre og Østerild ikke skal leveres simuleringsmodeller efter Energinets godkendte krav i RfG Bilag 1.B.

Høringsperiode: Fra den 7. til den 21. oktober 2021.

Energinet commence a public consultation of a change of requirements under RfG article 15(6)(c)(i) which means that on connection of a power park module in the Danish national test sites in Høvsøre or Østerild, submission of simulation models under Energinet's approved requirements in RfG Bilag 1.B is not required.
 
Public comment period: From 7 until 21 October 2021.

 

 TITEL   DATO
 Høringsbrev vedr. Kravændring i RfG Bilag 1 - simuleringsmodeller nationale testcentre  07-10-2021
 Krav jf RfG Bilag 1 - høringsudgave rev 1a  07-10-2021