Anmodning om udsættelse af indtræden på PICASSO

Energinet anmoder om undtagelse for tidsfristen for implementering af den europæiske aFRR platform (PICASSO) 24. juli 2022 (udsættelse af indtræden på PICASSO).

I henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (herefter benævnt EBGL) ønsker Energinet at anmode om undtagelse fra tidsfristen for implementering af den europæiske aFRR platform, jf. forordningens artikel 62, stk. 5, jf. artikel 21, stk. 6.

Energinet ønsker at anmode om maksimal udsættelse af tiltrædelse af den europæiske aFRR platform (PICASSO) og ønsker dermed udskydelse fra 24. juli 2022 til og med 24. juli 2024. De nordiske TSO’er anmoder alle om maksimal udsættelse, og forventer at tilslutte sig den europæiske aFRR platform i Q2 2024. Fra Q2 2023 vil de nordiske lande implementere første skidt i overgangen til et nyt nordisk aFRR energiaktiveringsmarked, som samlet set er en del af den fælles nordiske overgang til den europæiske aFRR platform.

Høringsperiode: Fra den 22. oktober 2021 til den 22. november 2021

For at få større indblik i konsekvenserne ved at anmode om undtagelse for implementering af den europæiske aFRR platform vil Energinet ligeledes opfordre alle aktører til at udfylde nedenstående spørgeskema, samt fremsende høringssvar på høringsmaterialet. Spørgeskemaet forventes at tage ca. 5 min at udfylde  Aktørspørgeskema aFRR undtagelse.