Høring af ny opkrævningsmodel for systemtariffen

Ny opkrævningsmodel for systemtariffen er i høring fra torsdag den 4. november til fredag den 3. december kl. 12.00

Energinet sender hermed ny metode for opkrævning af systemtariffen i høring. Energinet finder, at ændringer af opkrævningsmodellen er nødvendige for at sikre en mere omkostningsægte tarifering samt derved sikre at opkrævningsmodellen ikke står i vejen for den grønne omstilling. På den baggrund foreslås to ændringer af opkrævningsmodellen:

  • Indførelse af et systemabonnement, der opkræves pr. målepunkt.
  • Indførelse af en ny kundekategori for store forbrugere.

Disse ændringer er beskrevet nærmere i udkast til metodebeskrivelse, som findes i tabellen herunder.

Energinet anmoder alle interesserede parter om høringssvar til den ændrede tarifmetode. Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til eltariffer@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest fredag den 3. december 2021, kl.12.00.

Titel
Høringsbrev, systemtarif - ændring af opkrævningsmodel 
Høringsudgave, systemtarif - ny opkrævningsmodel
Høringsnotat - Ny opkrævningsmodel for systemtariffen

 

 

Kontakt