Høring om udbud for systemgenoprettelsesreserve for DK2

Energinet udsender hermed vilkår og betingelser for at fungere som systemgenoprettelsesydelsesleverandør for DK2 i høring.

Formålet med dette materiale er at skabe mulighed for, at interesserede aktører kan danne sig et overblik over kravene til anlæg, der vil levere genoprettelsesreserver i Østdanmark.

Høringen omfatter:

  • Udbudsbetingelser for Systemgenoprettelsesreserve DK2 - Høring
  • Bilag 1 Tekniske betingelser DK2 - Høring
  • Bilag 2 Kontraktparadigme DK2 - Høring

Høringssvar til udbudsbetingelser og bilag bedes fremsendt til Energinet senest den 28. januar 2022 kl. 12.00, att. Peter Bruhn, pbu@energinet.dk, og Lars Jakobsen, ljk@energinet.dk,  cc Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk. Skriv i emnefeltet ”Høringssvar: Udbudsmateriale systemgenoprettelsesreserve DK2”.

Evt. spørgsmål til høringsmaterialet bedes stilet til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk, og Lars Jakobsen, ljk@energinet.dk.