Ny eltarifmodel for producenter

Ny eltarifmodel for producenter er i høring fra fredag den 11. februar 2022 til fredag den 11. marts 2022 kl. 15.00

Energinet sender hermed ny model for elproducenters tarifbetaling til Energinet i høring. Klimaaftalen af 22. juni 2020 og den opfølgende ændring af blandt andet Elforsyningsloven har medført en fjernelse af PSO-systemet, hvilket giver behov for at sikre, at omkostninger i forbindelse med tilslutningen af ny elproduktionskapacitet dækkes af de parter, som giver anledning til dem. Samtidig muliggøres geografisk differentiering af tilslutningsbidrag og indfødningstariffer som incitament til hensigtsmæssig lokalisering af nye VE-anlæg i elnettet. Lovgrundlaget herfor blev vedtaget i Folketinget d. 21. december 2021.

Energinets udmøntning af den nye lovgivning er beskrevet i udkastet til ny tarifmetode for ændret producentbetaling, som kan tilgås herunder.  

Høringsperioden
Energinet anmoder alle interesserede parter om høringssvar til den ændrede tarifmetode.

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til: eltariffer@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest fredag den 11. marts 2022, kl.15.00.

 
Titel 
Høringsbrev: Ny model for producentbetaling 
Høringsudgave: Metodebeskrivelse for producentbetaling 
Høringsnotat - Producentbetaling 2022