Europa-Kommissionen afholder høring over ændring af CACM-forordningen

Høringen er aktiv i perioden 16. marts 2022 til 27. april 2022 kl. 18.00.

Kommissionens har den 16.marts åbnet offentlig høring over ændring af forordningen om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM).
Forordningen fastsætter fælleseuropæiske regler for handel med elektricitet mellem budområder for at understøtte et fælleseuropæisk engrosmarked .

Kommissionens høring er offentlig og er åben til den 27.april 2022 kl. 18.00.

Formålet med ændringen af forordningen er, at:
konsekvensrette CACM efter de nye regler introduceret i Europaparlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (2019/943)
forbedre det fælleseuropæiske elektricitetsmarked på udvalgte områder, hvor der i dag er identificerede uhensigtsmæssigheder og problemer

Find links til Europa-Kommissionens nyhed om høringen og Europa- Kommisionens høringsside om CACM  i højre side.