HØRING – REVISION AF FORSKRIFT C2 OG FORSKRIFT C3 IFM. ISP15

Høringen løber fra mandag den 14. marts frem til fredag d. 15. april 2022 kl. 12.

Hermed sender Energinet en revision af Forskrift C2 og Forskrift C3 i offentlig høring med frist for høringssvar den 15. april 2022 kl. 12.00.

Høringssvar til forskriftsændringerne og dertilhørende bilag bedes fremsendt pr. e-mail til Energinet senest den 15. april 2022 kl. 12.00, att. Laura Louise Nørr Nielsen, lnn@energinet.dk, og Lars Jakobsen, ljk@energinet.dk, cc Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk.

I emnefeltet skrives: ”Høringssvar: Forskriftsændringer 15 min ISP”.

Evt. spørgsmål til høringsmaterialet rettes til Laura Louise Nørr Nielsen, lnn@energinet.dk, og Lars Jakobsen, ljk@energinet.dk.

Høringen omfatter følgende dokumenter:

  • Høringsbrev
  • Forskrifterne med track changes