Høring af Energinets Langsigtede Udviklingsplan 2022

Et udkast til Energinets langsigtede udviklingsplan 2022 er i offentlig høring fra fredag den 11. marts 2022 til fredag den 8. april 2022 kl. 15.30.

Energinets Langsigtede Udviklingsplan 2022 (LUP22) er Energinets samlede plan for udviklingen af el- og gastransmissionsnettet i Danmark. LUP22 er den første af sin slags, og Energinet skal fremover offentliggøre en LUP hvert andet år. LUP22 giver et overblik over behov og løsninger for fremtidens el- og gastransmissionssystem.

Hovedleverancerne i Energinets Langsigtede Udviklingsplan er udarbejdet i perioden januar 2021 - januar 2022. Planen afspejler derfor ikke de ændringer, som den seneste tids udvikling i sikkerhedssituationen i Europa måtte medføre.

Høringsperioden
Energinet anmoder alle interesserede parter om høringssvar til den langsigtede udviklingsplan.

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til:  bdi@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest fredag den 8. april 2022, kl.15.30.

Titel
Høringsbrev - Energinets langsigtede udviklingsplan 2022 
Høringsudgave af Energinets langsigtede udviklingsplan 2022 
LUP22 Appendiks A Energinets sammenhængende og helhedsorienterede planlægning 
LUP22 Appendiks B Behovsanalyse el 
LUP22 Appendiks C Baggrundsmateriale for behovsanalyse el 
LUP22 Appendiks D Løsningskatalog el 
LUP22 Appendiks E Behovsanalyse gas
LUP22 Appendiks F Baggrundsmateriale for behovsanalyse gas 
LUP22 Appendiks G Løsningskatalog gas 
LUP22 Appendiks H Projektliste El 
LUP22 Appendiks I Projektliste Gas 

 

 


Kontakt