Høring - Ændring af Energinets anmeldte forslag af 7. oktober 2021, forskrift C2, § 2, stk. 7

Høringen løber fra fredag den 1. april 2022 til mandag den 2. maj 2022

Energinet sender hermed en ændring af Energinets anmeldte forslag af 7. oktober om en metode for mFRR Energiaktiveringsmarked (EAM), som involverer ændringer af Energinets forskrifter C2, C3 og F samt af Energinets dokument ”Systemydelser til levering i Danmark – Udbudsbetingelser”.

Ændringen sker efter anmodning fra Forsyningstilsynet den 7. marts 2022. Forsyningstilsynets ændringsanmodning angår nærmere specifikt Energinets anmeldte ændring af forskrift C2, § 2, stk. 7, hvori den maksimale tilbudspris for opregulering fastsættes til at udgøre 5.000 EUR/MWh.

Høringssvar til ændring af forskrift C2, § 2, stk. 7 bedes fremsendes pr. e-mail til Sisse Friis Hansen (SCR@energinet.dk) samt Myndighedsenheden (myndighed@energinet.dk) senest 2. maj 2022.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til Sisse Friis Hansen (SCR@energinet.dk).

Høringen omfatter følgende dokumenter:

  • Høringsbrev
  • Forskrift C2 med ændringer