ÆNDRING AF FORSKRIFT D1 OG H 3 – DATAGRUNDLAG FOR 15 MINUTTERS UBALANCEAFREGNING, ÆNDREDE TIDSFRISTER FOR MÅLEDATAKORREKTIONER OG OPHØRET AF PSO

Energinet sender markedsændringer i høring til den 17. juni 2022

Energinet sender Forskrift D1, Afregningsmåling, og Forskrift H3, Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, i høring. Læs mere i vedhæftede høringsmateriale.
 
Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til Karsten Feddersen på detailmarkedsudvikling@energinet.dk med kopi til myndighed@energinet.dk
 
senest fredag den 17. juni 2022 kl.12.00.                                                          

 

  
 D1  Afregningsmåling
 H3 Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 
 Høringsbrev for D1 og H3