Høring: Nye krav for FCR-N og FCR-D i det nordiske synkronområde

Energinet sender hermed i fællesskab med de andre nordiske TSO’er nye krav for FCR-N og FCR-D i høring. Høringen løber fra fredag den 6. maj 2022 til mandag den 6. juni 2022.

Høringen omfatter følgende dokumenter:

Ved godkendelse af metoderne vil Energinet og de andre nordiske TSO’er implementere nye krav til prækvalifikation af FCR-N og FCR-D.
Kravene kan findes i følgende dokument: FCR Technical Requirements, pending approval of legal methodology.

Energinet og de andre nordiske TSO'er har modtaget feedback på de nye prækvalifikationskrav, hvor kommentarer og respons dertil er opsummeret i følgende dokument: Response to Stakeholder Feedback, PQ.

Høringssvar til ansøgningen bedes fremsendes via funktionaliteten på ENTSO-e linkene herover, og/eller pr. e-mail til Thomas Dalgas Fechtenburg, TRM@energinet.dk, med myndighed@energinet.dk som CC, senest den 6. juni 2022.  

I emnefeltet skrives: "Høringssvar: Nye krav for FCR-N og FCR-D". 

Eventuelle spørgsmål kan sendes til Thomas Dalgas Fechtenburg (TRM@energinet.dk).