Høring: Ændring af krav til simuleringsmodeller for produktionsanlæg

Energinet sender ændrede krav til simuleringsmodeller for produktionsanlæg i høring fra fredag den 3. juni 2022 til mandag den 4. juli kl. 12.00.

Energinet har observeret en udvikling i anlægstyper og anlægsstørrelser, som afviger fra de prognoser, som dannede grundlag for kravfastsættelsen i det materiale, som Energinet anmeldte i 2018. Energinet oplever, at der tilsluttes væsentligt flere produktionsanlæg end forventet, og at den samlede modeltekniske værdi af Energinets krav til levering af simuleringsmodeller for produktionsanlæg mellem 10 og 25 MW ikke længere er proportional med den arbejdsbyrde og omkostning, der pålægges anlægsejerne i denne anlægsstørrelse, og den tid, som Energinet bruger på at validere modellerne. Energinet ser fortsat et proportionalt, rimeligt og systemmæssigt behov for at bibeholde kravet til levering af simuleringsmodeller for type D produktionsanlæg (distributionstilsluttede produktionsanlæg på eller over 25 MW eller transmissionstilsluttede produktionsanlæg). 

Energinet ønsker derfor at fjerne kravet om levering af simuleringsmodeller til Energinet for type C produktionsanlæg, som er over 10 MW (dvs. distributionstilsluttede produktionsanlæg fra 10 MW til 25 MW), for både synkrone og asynkrone produktionsanlæg. 

Energinet ønsker at bibeholde kravet om levering af simuleringsmodeller til Energinet for type D produktionsanlæg og vil udvide og præcisere kravet. Energinet vil udvide kravet for type D produktionsanlæg, så synkrone produktionsanlæg også skal levere en EMT-simuleringsmodel. 

Energinet anmoder alle interesserede parter om høringssvar til de ændrede krav til simuleringsmodeller.

Høringssvar bedes indsat i vedlagte kommentarskema (med henvisning til linjenumre i dokumentet uden markerede ændringer) og fremsendt pr. e-mail til fbn@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest mandag den 4. juli 2022, kl.12.00.

Titel
Høringsbrev: Ændring af krav til simuleringsmodeller for produktionsanlæg 
Bilag 1: Opdateret RfG Bilag 1B med ændringer markeret 
Bilag 2: Opdateret RfG Bilag 1B uden ændringer markeret 
Bilag 3: Skema til høringskommentarer

 

Kontakt