Høring: Metodeanmeldelse for handelsløsning for Viking Link elsamkøringslinje mellem England og Danmark (DK1)

Energinet sender metodeanmeldelse for handelsløsning for Viking Link i høring fra 28. juni til og med 5. august 2022.

Forud for idriftsættelse af Viking Link elsamkøringslinjen mellem England og Danmark (DK1), forventeligt ultimo 2023, sendes udkast til metodeanmeldelse for handelsløsningen i høring. I forlængelse af Englands udtræden af EU kan Viking Link ikke tage del af den fælleseuropæiske markedskobling, og der er derfor udarbejdet en særskilt løsning med inspiration fra løsningen for de øvrige elsamkøringslinjer mellem EU og England.

Metodeanmeldelsen består af selve metodeanmeldelsen samt to bilag med hhv. definitioner og såkaldte Access Rules (se tabellen herunder).

Høringssvar modtages fra dags dato og til og med den 5. august. Høringssvar fremsendes til jmn@energinet.dk og mpi@energinet.dk, hvortil spørgsmål også kan rettes.

Parallelt med Energinets høring gennemfører National Grid Viking Link Limited også en høring af Access Rules, som kan findes her: https://viking-link.com/consultations/viking-link-access-rules-consultation. Det er tilstrækkeligt for aktører, der ønsker at afgive høringssvar, at deltage i én af høringerne.

Titel 
Metodenotat for Viking Link 
Bilag 1 - Definitioner 
Bilag 2 - Viking Link Access Rules 

 

Kontakt