Høring: Ændrede udbudsbetingelser for nationalt mFRR-kapacitetsmarked

Energinet sender hermed ændrede udbudsbetingelser for det nationale mFRR-kapacitetsmarked i høring. Høringen løber fra fredag den 1. juli 2022 til mandag den 22. august 2022.

Energinets høring af de ændrede udbudsbetingelser omhandler de daglige auktioner for det nationale mFRR-kapacitetsmarked. Ændringerne sker som forløber for det fælles nordiske mFRR-kapacitetsmarked, og skal forberede de danske aktører både IT- og markedsmæssigt på det kommende nordiske mFRR-kapacitetsmarked. 

Med ændringerne til de nationale udbudsbetingelser forventes ændringerne i forbindelse med overgangen til det fælles nordiske mFRR at være implementeret. 

De ændrede udbudsbetingelser træder i kraft i forbindelse med overgangen til IT-platformen Fifty Nordic MMS, som forventes at ske i maj/juni 2023. 

Høringen omfatter følgende dokumenter:

Titel 
Metodeanmeldelse for indkøb af mFRR-kapacitet i DK1 og DK2
Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark - med track changes 
Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark 

Høringssvar bedes fremsendes pr. e-mail til Sisse Friis Hansen, scr@energinet.dk, CC myndighed@energinet.dk, senest den 22. august 2022. 

I emnefeltet skrives: ”Høringssvar: Ændrede udbudsbetingelser for nationalt mFRR kapacitetsmarked”

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Sisse Friis Hansen (scr@energinet.dk). 

Kontakt