HØRING: Ændret metode for indkøb af mFRR-kapacitet i DK2

Energinet sender hermed ændrede vilkår for indkøb af mFRR-kapacitet i DK2 i høring. Høringen løber fra fredag den 3. august 2022 til mandag den 5. september 2022.

Energinets høring vedrører et supplement til de regler og vilkår, som Forsyningstilsynet godkendte for månedsmarkedet i DK2 i december 2020. Mere specifik drejer det sig om ændringer på følgende fire områder:

  • Mere dynamisk indkøb end en fast 60/40-fordeling
  • Mulighed for at erstatte hurtige reserver med langsomme
  • Ændret metode til udvælgelse af bud i månedsauktionen
  • Præcisering af modregningsbestemmelser ved manglende leverancer

Høringsmaterialet kan tilgås her: 

Titel
Supplerende metodeanmeldelse – ændring af metode for indkøb af mFRR-kapacitet i DK2 

Høringssvar bedes fremsendes pr. e-mail til Henning Parbo, hep@energinet.dk, cc: myndighed@energinet.dk, senest den 5. september 2022.

I emnefeltet skrives: Ændret metode for indkøb af mFRR-kapacitet i DK2.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Henning Parbo (hep@energinet.dk)