Høring: Fælleseuropæiske regler: ENTSO-E høring af metode vedrørende ‘Cross-zonal Capacity Allocation Harmonised Methodology’

Energinet vil gerne henlede opmærksomheden på høringen af den fælles eu-ropæiske metode for ‘cross-zonal caacity allication harmonised methodology’. Bemærk at høringen er åben fra 29. juni og afsluttes den 29. august.

Ifølge EBGL Art. 38(3) skal alle TSO’er, senest fem år efter EBGL træder i kraft, udvikle et harmoniseret forslag til tværgående kapacitetsallokering af balanceringskapacitet, eller deling af reserver, i henhold til artikel 40 og hvor relevant artikel 41 og 42. Forslaget er nu til offentlig høring i ENTSO-E regi og vil den 17. december 2022 blive indsendt til ACER for godkendelse. 

Som baggrund for metoden findes tre forskellige tilgange; Market-Based allo-cation, Co-optimised allocation og Inverted Market-Based allocation. Der er i nordisk regi allerede godkendt en metode for market-based allocation som vil blive anvendt til reservation af aFRR og mFRR kapacitet frem mod implemen-tingen af den fælles europæiske metode. Norden forventer at anvende den europæiske metode for market-based allocation. Implementering af den nye metode forventes i løbet af 2025. 

Yderligere information omkring tilgangene kan findes i materialet på ENTSO-E’s hjemmeside, hvor der også kan afgives høringssvar: hjemmeside.

Vi opfordrer alle interessenter til at afgive kommentarer til de foreslåede ændringer.