Høring: Ændringsforslag til nationalt godkendte krav i DCC Bilag 1

Energinet sender hermed ændringsforslag til nationalt godkendte krav i DCC Bilag 1, revision 2B, i høring. Høringen løber fra torsdag den 14. juli 2022 til fredag den 19. august 2022 kl. 12.00.

(English text below)

Med udgangspunkt i udviklingen i det kollektive elforsyningssystem, herunder den hurtige grønne omstilling, øget elektrificering i flere brancher, de national politiske initiativer, den stærkt forøgede forespørgsel på tilslutning af forbrugsanlæg til det kollektive elforsyningssystem og som følge at akkumuleret erfaring og læring ønsker Energinet at revidere en afgrænset del af tilslutningskravene for forbrugsanlæg. Se yderligere detaljer i høringsbrevet i tabellen herunder.

De foreslåede ændringer er markeret i dokumentet DCC Bilag 1 – Generelle tekniske krav for nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer, rev. 2B (høringsdokument), som er indsat i tabellen herunder. Bilag 1 indeholder desuden ændringer lavet i forbindelse med høring af materialet ved introduktion af kategori 7 for forbrugsanlæg (se https://energinet.dk/El/Horinger/Afsluttede-horinger/2021-12-Hoering-af-TF-3-4-3-med-DCC-krav-kategori-7). Disse ændringer er tydeligt markeret.

Der udbedes kun kommentarer til de markerede ændringer i høringsdokumentet. Høringssvar bedes fremsendt pr. e-mail til Flemming Brinch Nielsen, fbn@energinet.dk, CC myndighed@energinet.dk, senest den 19. august 2022 kl. 12.00.

Titel
Høringsbrev: Ændringsforslag til nationalt godkendte krav i DCC Bilag 1 
DCC Bilag 1 – Generelle tekniske krav for nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer, rev.2B (høringsdokument) med ændringer markeret 
Skema til høringskommentarer 

 


Consultation: Proposed changes to nationally approved requirements in DCC Appendix 1

Energinet hereby submits proposed changes to the nationally approved requirements DCC Appendix 1, revision 2B, for consultation. The consultation is open from Thursday 14 July 2022 to Friday 19 August 2022 at 12.00 noon.

Based on the development in the public electricity supply system, including the fast green transition, increased electrification in several industries, national political initiatives, the considerable increase in requests for connection of demand facilities to the public electricity supply system and as a result of accumulated experience and learning, Energinet want to revise a limited part of the connection requirements for demand facilities. See the consultation letter in the table above for further details (Danish only).

The proposed changes are indicated in the document DCC Bilag 1 – Generelle tekniske krav for nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer, rev. 2B (høringsdokument) found in the table above (Danish only). Appendix 1 also contains changes made in connection with the consultation of the material concerning the introduction of category 7 for demand facilities (see https://energinet.dk/El/Horinger/Afsluttede-horinger/2021-12-Hoering-af-TF-3-4-3-med-DCC-krav-kategori-7). These changes are clearly indicated.

Please only submit comments on the changes indicated in the consultation document. Please send consultation responses by e-mail to Flemming Brinch Nielsen, fbn@energinet.dk, CC myndighed@energinet.dk, by 19 August 2022 at 12.00 noon at the latest.

 

Kontakt