Høring: Ændringsforslag til nationalt godkendte krav i RfG Bilag 1

Energinet sender hermed ændringsforslag til nationalt godkendte krav i RfG Bilag 1, version 1B, i høring. Høringen løber fra fredag den 8. juli 2022 til fredag den 19. august 2022 kl. 12.00.

Med udgangspunkt i udviklingen i det kollektive elforsyningssystem, herunder den hurtige grønne omstilling, øget elektrificering i flere brancher, de national politiske initiativer, den stærkt forøgede forespørgsel for tilslutning af produktionsanlæg til det kollektive elforsyningssystem og som følge at akkumuleret erfaring og læring ønsker Energinet at revidere en afgrænset del af tilslutningskravene for produktionsanlæg. Se yderligere detaljer i høringsbrevet i tabellen herunder.

De foreslåede ændringer er markeret i dokumentet RfG Bilag 1, Krav fastsat i henhold til EU-forordning 2016/631 (RfG), version 1B (høringsdokument) med ændringer markeret, som er indsat i tabellen herunder.

Der udbedes kun kommentarer til de markerede ændringer i Bilag 1, version 1B. Høringssvar bedes fremsendt pr. e-mail til Flemming Brinch Nielsen, fbn@energinet.dk, CC myndighed@energinet.dk, senest den 19. august 2022 kl. 12.00. 

Titel
Høringsbrev: Ændringsforslag til nationalt godkendte krav i RfG Bilag 1 
RfG Bilag 1, Krav fastsat i henhold til EU-forordning 2016/631 (RfG), version 1B (høringsdokument) med ændringer markeret 
Skema til høringskommentarer 

Link til gældende RfG Bilag 1, Krav fastsat i henhold til EU-forordning 2016/631 (RfG).

 

Kontakt