Høring: Teknisk forskrift 3.2.7 Krav for spændingskvalitet, spændingssætning og kobling for produktionsenheder i transmissionssystemet

Energinet sender hermed Teknisk forskrift 3.2.7 Krav for spændingskvalitet, spændingssætning og kobling for produktionsenheder i transmissionssystemet, rev. 2A, i høring. Høringen løber fra onsdag den 6. juli 2022 til fredag den 19. august 2022 kl. 12.00.

Denne forskrift indeholder alle generelle og specifikke krav vedrørende spændingskvalitet, spændingssætning og kobling for produktionsanlæg tilsluttet transmissionssystemet. I denne revision udvides kravet for elkvalitet til også at omfatte synkrone produktionsanlæg, samt inkluderes et generelt krav til spændingssætning af og kobling med produktionsanlæg og tilhørende anlægsinfrastruktur. 

Der udbedes kun kommentarer til de markerede ændringer i forskriften. Høringssvar bedes fremsendt pr. e-mail til Flemming Brinch Nielsen, fbn@energinet.dk, CC myndighed@energinet.dk, senest den 19. august 2022 kl. 12.00. 

Titel
Teknisk forskrift 3.2.7 Krav for spændingskvalitet, spændingssætning og kobling for produktionsenheder i transmissionssystemet, rev. 2A (høringsdokument) med ændringer markeret
Skema til høringskommentarer Teknisk forskrift 3.2.7, rev. 2A 

 

 

Kontakt