ENTSO-E-høring: CCR Hansa - kapacitetsberegning i balancetidsrammen

CCR Hansa har sendt en metode for kapacitetsberegning i balancetidsrammen i offentlig høring ved ENTSO-E. Høringen blev offentliggjort 1. september 2022 og afsluttes 1. oktober 2022.

CCR Hansa har sendt en metode for kapacitetsberegning i balancetidsrammen i offentlig høring ved ENTSO-E fra den 1. september til den 1. oktober 2022. 

Vi opfordrer alle relevante parter til at sende høringssvar og kommentarer. Find høringen på ENTSO-E's høringsportal:
https://consultations.entsoe.eu/markets/ccr-hansa-tsos-proposal-on-btcc-methodology/