Høring af ændringer i Viking Link Access Rules

Ændringer i Viking Link Access Rules er i høring fra den 8. september til og med torsdag den 6. oktober 2022.

I forbindelse med metodeanmeldelsen for handelsarrangementet på Viking Link, afholder Energinet høring vedr. en tilføjelse til bilag 2 i metodeanmeldelsen (såkaldte Access Rules). Der er alene tale om høring vedr. den konkrete tilføjelse, som er tilføjelsen af stk. 6 til rule 83. Tilføjelsen vedrører tilbagebetaling af midler til aktører, som suspenderes fra handel via JAO, som følge af økonomiske og/eller handelsmæssige sanktioner.

Spørgsmål og høringssvar kan rettes til Jeppe Hedegaard Munck (jmn@energinet.dk).

Fristen for høringssvar er torsdag den 6. oktober.

Titel
Høring af ændringer i Viking Link Access Rules