Høring af Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2022

Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2022 er i offentlig høring fra tirsdag den 13. september 2022 til tirsdag den 11. oktober 2002 kl. 15.30.

Hvert år udarbejder Energinet jævnfør Elforsyningsloven en redegørelse om elforsyningssikkerhed. I Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2022 anbefaler Energinet et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden i 2032 på 38 afbrudsminutter. Desuden anbefaler Energinet at udvikle nye tiltag, der kan afhjælpe de særlige udfordringer for effekttilstrækkeligheden, der kan forudses efter 2030.   

Sammen med redegørelsen udsendes også en Bilagsrapport med en uddybning af fremskrivningerne af effekttilstrækkelighed og et metodenotat. Bilagsrapporten indeholder også afbrudsstatistikken for 2021, som i lighed med de seneste år viser et årligt niveau af antal afbrudsminutter på omkring 20 minutter i gennemsnit pr. forbruger. 

Redegørelsen og den tilhørende Bilagsrapport bliver nu sendt i høring, og på baggrund af høringssvarene udarbejder Energinet en endelig anbefaling til klima-, energi- og forsyningsministeren.

Energisystemet er i disse tider under hastig forandring, og redegørelsen er udarbejdet på et tidspunkt, hvor omstillingen af energisystemet i Danmark og Europa er accelereret af den særlige geopolitiske situation i Europa. Redegørelsen fokuserer på den langsigtede udvikling.

Titel 
Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2022, høringsudgave 
Bilagsrapport til Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2022 
Høringsbrev Redegørelse for elforsyningsssikkerhed 2022 

Energinet afholder desuden et høringsmøde om redegørelsen. Tilmeld dig via linket i højre side.

 

Kontakt