Udbudsbetingelser for Reserveforsyning Læsø

Formålet med dette materiale er at skabe mulighed for, at interesserede aktører kan danne sig et overblik over kravene til anlæg, der vil levere genoprettelsesreserver på Læsø.

Høringen omfatter:

  • Udbudsbetingelser for Reserveforsyning Læsø
  • Bilag 1 Kontraktparadigme
  • Bilag 2 Tekniske betingelser
  • Bilag 3 Tilbudsskema

Høringssvar til udbudsbetingelser og bilag bedes fremsendt til Energinet senest den 30. september 2022 kl. 12.00, att. Lars Jakobsen, ljk@energinet.dk cc Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk. Skriv i emnefeltet ”Høringssvar: Udbudsmateriale reserveforsyning Læsø”.

Evt. spørgsmål til høringsmaterialet bedes stilet til Lars Jakobsen, ljk@energinet.dk.