Høring af ændring af elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet og sikkerhedsstillelse

Ændringer i ’Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet og sikkerhedsstillelse’ er i høring fra torsdag den 13. oktober til torsdag den 10. november 2022 kl. 12.00.

Denne høring omhandler ændringer til vilkår for sikkerhedsstillelse.

I lyset af konkrete konkurser blandt elleverandører gennem 2022, har Energinet genbesøgt ”Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet og sikkerhedsstillelse” med henblik på at tilse, om de nuværende vilkår fortsat balancerer ønsket om lave entry barrierer for elleverandører og behovet for minimering af risici for den samlede gruppe af elforbrugere i Danmark. Ønsket fra Energinets side er at anvende i forvejen offentligt tilgængeligt materiale (regnskab etc.) og oplysninger fra kreditvurderingsbureauer med henblik på at fastslå om markedsdeltageres regnskabsmateriale objektivt set giver anledning til bekymring ligesom kreditvurderingsbureauers løbende kreditscore giver anledning til øget opmærksomhed.

Energinet anmoder om høringssvar til de ændrede vilkår. Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til myndighed@energinet.dk senest torsdag den 10. november 2022 kl. 12.00.

Læs mere i nedenstående dokumenter.

Titel 
Høringsbrev - ændring af vilkår for elleverandørernes betaling af ydelser fra Energinet 
Høringsudgave - Vilkår for elleverandørernes betaling af ydelser fra Energinet 

 

Modtag besked, når der er nye publikationer