Høring af ansøgning om dispensation fra overdragelse af forpligtigelser vedr. FCR i DK2

Energinets og Svenska kraftnäts fælles ansøgning om dispensation er i høring fra onsdag den 19. oktober til fredag den 18. november 2022 kl. 12.00.

Denne høring omhandler Energinet og Svenska kraftnäts fælles ansøgning om dispensation fra EBGL artikel 34(1).

EBGL artikel 34(1), som findes her, omhandler en systemydelsesleverandørs rettighed til at overdrage sine forpligtigelser vedr. levering af balancerings kapacitet til en anden systemydelsesleverandør. Denne høring omhandler ansøgningen om dispensation fra EBGL artikel 34(1) mellem Danmark og Sverige i forbindelse med systemydelsesprodukterne FCR-N, FCR-D opregulering og FCR-D nedregulering, som indkøbes på et fælles østdansk/svensk FCR marked.

Ansøgningen om dispensation omhandler følgende budzoner:

  • SE1-DK2
  • SE2-DK2
  • SE3-DK2
  • SE4-DK2

Ansøgningen om dispensation skal godkendes af Forsyningstilsynet.

Energinet anmoder om høringssvar til ansøgningen om dispensation. Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til ear@energinet.dk samt myndighed@energinet.dk på CC senest fredag den 18. november 2022 kl. 12.00.

Ansøgning om dispensation fra EBGL artikel 34(1)

Tilhørende forklarende dokument

 

Kontakt

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.