Ny metode for opkrævning af nettarif for elforbrugere tilsluttet transmissionsnettet

Metoden er i høring fra den 4. maj 2023 til den 14. juni 2023 kl. 12.00.

Energinet sender hermed ny metode for opkrævning af nettarif for elforbrugere tilsluttet transmissionsnettet i høring. Disse elforbrugere betaler i dag en tarif pr. forbrugt kWh. Energinet ønsker fra 1. januar 2025 at indføre en kapacitetstarif, der betales i forhold til den aftalte trækningsret fra transmissionsnettet. Kapacitetstariffen skal dække omkostninger til drift, vedligehold og udbygning af infrastrukturen.

Omkostninger til nettab vil fortsat blive opkrævet via en energitarif pr. forbrugt kWh. Energinet finder, at ændringer af opkrævningsmodellen er nødvendige for at sikre en mere omkostningsægte tarifering.

Disse ændringer er beskrevet nærmere i vedlagte udkast til metodebeskrivelse.

Titel
Høringsbrev Ændring Af Metode For Nettarif For TSO Tilsluttede Elforbrugere
Tarifmetode For Nettarif For TSO Tilsluttet Forbrug Metode, Maj 20230
Anmeldelse Tarifmetode For Nettarif For TSO Tilsluttet Forbrug0
Høringsnotat Tarifmetode For Nettarif For TSO Tilsluttet Forbrug
Samlede Høringssvar Til Tarifmetode For TSO Tilsluttede Forbrugere

Energinet anmoder alle interesserede parter om høringssvar til den ændrede tarifmetode.

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til: eltariffer@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest onsdag den 14. juni 2023, kl.12.00.

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.