Begrænset netadgang for forbrug i distributionsnettet

Metoden er i høring i perioden den 19. februar 2024 til og med den 19. marts 2024.

Energinet sender hermed metode for begrænset netadgang for forbrug i distributionsnettet i høring.

Metoden er en integreret del af Energinets indførelse af kapacitetsbetaling for forbrug tilsluttet 10 kV og derover i distributionsnettet (læs mere her) og skal ses i forlængelse af Forsyningstilsynets godkendelse af Energinets metode 'Begrænset netadgang for forbrugsanlæg i TSO-nettet'.

Energinet ønsker at tilbyde et afbrydelighedsprodukt til forbrugsanlæg tilsluttet mellem- og højspændingsnettet i distributionsnettet. Dette med henblik på, at de ikke diskrimineres i forhold til forbrugsanlæg i transmissionsnettet. Det indebærer, at Energinet vil kunne udnytte den fleksibilitet i form af afbrydelighed, der er i distributionsnettene, til afhjælpning af lokale flaskehalse i transmissionsnettet.

Energinet ønsker at tilbyde en systembruger, der forsynes fra et distributionssystem på mellem- og højspændingsniveau i distributionsnettet, og som allerede har indgået en aftale med det lokale netselskab om afbrydelighed i forhold til distributionsnettet for hele eller en del af sit leveringsomfang, muligheden for at tilvælge afbrydelighed i forhold til transmissionsnettet for den del af leveringsomfanget, der er aftalt afbrydelighed for med det lokale netselskab. Afbrydeligheden modsvares af en lavere løbende tarifbetaling, eftersom Energinet ikke skal opretholde eller udbygge net af hensyn til forbrug med begrænset netadgang.

Dette er beskrevet nærmere i vedlagte udkast til metodebeskrivelse.

Titel
Begrænset netadgang for forbrug i DSO-nettet

Energinet anmoder alle interesserede parter om høringssvar til metoden.

På baggrund af høringssvarene udarbejder Energinet en endelig metode, som metodeanmeldes til Forsyningstilsynet.

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til: eltariffer@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest tirsdag den 19. marts 2024, kl.16.00.

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.