Høring - Ændring af forskrift H3 - Tidsfrister

Forskrift H3 - Tidsfrister er i høring i perioden den 24. maj 2024 til og med den 14. juni 2024.

Energinet har konstateret en afvigelse i forskrift H3 i forhold til elleveringsbekendtgørelsens regler om varsling, som betyder, at tariffer som er spotprisafhængige og som løbende opdateres på baggrund af den aktuelle spotpris ikke kan håndteres i DataHub indenfor de gældende tidsfrister i forskriften. Der indføres i H3 en ændring, som tillader, at ændringer i priselementer bliver opdateret i DataHub i op til 7 dage efter skæringsdatoen. Det er alene ændringer, der kan opdateres med tilbagevirkende kraft.

Høringsmaterialet inkluderer:

Titel
Høringsbrev: Ændring af forskrift H3 - Tidsfrister
Forskrift H3 - Tidsfrister

Energinet anmoder alle interesserede parter om høringssvar til ændringen.

På baggrund af høringssvarene udarbejder Energinet en endelig metodejustering, som anmeldes til Forsyningstilsynet.

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til: detailmarkedsudvikling@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest fredag den 14. juni 2024, kl.12:00.

Kontakt

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.