DANSK– TYSK–LUXEMBURGSK-LFC-BLOK HØRING AF FORSLAG TIL METODER VEDRØRENDE FREKVENSGENOPRETTELSESRESERVER (FRR) OG REGULERINGSFEJL VED FREKVENSGENOPRETTELSE (FRCE)

DANSK– TYSK–LUXEMBURGSK-LFC-BLOK HØRING AF FORSLAG TIL METODER VEDRØRENDE FREKVENSGENOPRETTELSESRESERVER (FRR) OG REGULERINGSFEJL VED FREKVENSGENOPRETTELSE (FRCE) er i høring indtil 31. august 2018

DANSK – TYSK – LUXEMBURGSK LFC-BLOK

LFC BLOKKEN ”TNG+TTG+AMP+50HZT+EN+CREOS”, bestående af 50Hertz Transmission GmbH (50HZT), Amprion GmbH (AMP), Creos Luxembourg S. A. (CREOS), Energinet (EN), TenneT TSO GmbH (TTG) og TransnetBW GmbH (TNG).

HØRING AF FORSLAG TIL METODER VEDRØRENDE FREKVENSGENOPRETTELSESRESERVER (FRR) OG REGULERINGSFEJL VED FREKVENSGENOPRETTELSE (FRCE)

Hermed høring af forslagene fra alle TSO’er i ovennævnte LFC-blok til metoder for Frekvensgenoprettelsesreserver (FRR) og Reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse (FRCE) for LFC blokken, jf. kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL).
 
Metoderne omfatter:
 
1. Artikel 119, stk. 1, litra c):
rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til artikel 137, stk. 3 og 4.
 
2. Artikel 119, stk. 1, litra h):
reglerne for dimensionering af FRR fastsat i overensstemmelse med artikel 157, stk. 1.
 
3. Artikel 119, stk. 1, litra q)
koordineringsforanstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejlene ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14, og
 
4. Artikel 119, stk. 1, litra r)
foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejlene ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til artikel 152, stk. 16.
 
Forslagene kan ses på:
Engelsk version https://www.regelleistung.net/ext/?lang=en
Tysk version: http://www.regelleistung.net/

Kommentarer til høringen gives ved anvendelse af Excel-templaten på ovennævnte hjemmeside, og sendes som e-mail til dimensionierung@regelleistung.net.

 

Høringsperiode: 31. juli til 31. august 2018

 

Kontaktperson i Danmark for spørgsmål: Kaj Christensen, kac@energinet.dk.