HØRING AF FORSLAG OM ÆNDRING AF REGLER FOR EFTERSPØRGSELSREAKTIONSYDELSER UNDER DCC

Energinet foreslår tilføjelse af aggregerede porteføljer i efterspørgselsreaktionsydelser

Energinet sender per 14. juni 2019 ændring af regler for efterspørgselsreaktionsydelser, fastsat med hjemmel i EU-forordning 2016/1388, i høring.

På baggrund af ønske fra aktører i markedet om, at der kan indgå aggregerede porteføljer i efterspørgselsreaktionsydelser, foreslås aggregerede porteføljer indarbejdet i de gældende krav.

Tilføjelsen vil understøtte udviklingen i elsystemet, hvor der forventes en stigning i elforbruget samtidig med, at der introduceres mere vedvarende energi, hvor produktionstidspunktet ikke på samme måde kan planlægges. En af de løsninger, der arbejdes med for at understøtte dette fremtidige elsystem, er en større aktivering af den enkelte forbruger med forbrugsfleksibilitet.

Med kravændringen gives der mulighed for, at de større aktører på markedet kan aggregere forbrugsrespons fra mange underliggende forbrugere og dermed kan få forbruget til at understøtte balancering af elsystemet.

Yderligere information fremgår af nedenstående høringsbrev.

Høringssvar bedes angivet i nedenstående skema, med angivelse af linjenummer.

Svarene skal være Energinet i hænde senest søndag den 14. juli 2019.

 DOKUMENTTITEL

 Høringsbrev aggregrede anlæg efterspørgselsreaktionsydelser - fleksibelt forbrug - DCC

 Skema til høringskommentarer
 Høringsnotat regler for efterspørgselsreaktionsydelser - aggregerede porteføljer

 

KONTAKT