Høring af forslag til fælles metode til at vurdere, om anlæg er relevante for koordinering af afbrydelser

Høring af forslag til fælles metode til at vurdere, om anlæg er relevante for koordinering af afbrydelser er i høring indtil 6. april 2018

Forslag til fælles metode til at vurdere, om produktionsanlæg, forbrugsanlæg og netelementer der er placeret i et transmissionssystem eller distributionssystem, herunder et lukket distributionssystem, er relevante for koordinering af afbrydelser. Forslaget, der er udarbejdet af alle TSO'er, kan findes på ENTSO-E’s høringsportal, hvorfra kommentar til høringen ligeledes skal afgives.