FÆLLESEUROPÆISKE REGLER: ENTSO-E HAR IGANGSAT HØRINGSRUNDE AF FCA HARMONISED ALLOCATION

Aktuel ENTSO-E høringsrunde af opdaterede Harmonised Allocation Rules (HAR) og annekser for CCR Core og CCR Hansa - høringsfrist 20. juni 2019

Vi gør danske aktører opmærksomme på den aktuelle ENTSO-E høringsrunde af den opdaterede udgave af Harmonised Allocation Rules (HAR) og annekser for CCR Core og CCR Hansa, som blev opdateret ifølge HAR, artikel 68(5).

Ifølge artikel 6 af Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (FCA) har ENTSO-E sendt den opdaterede version af HAR og regionale annekser i høring hos markedsaktørerne.

Udover hovedteksten af HAR er der for de danske grænser også en opdatering i annexet vedrørende CCR Hansa, specifikt med tilføjelse af budområdegrænse Vestdanmark-Holland (COBRA-cable) ift. loft for kompensering ved curtailment, jf. HAR Artikel 59(3).

Sidste frist for at indsende kommentarer eller input til ENTSO-E er den 20. juni 2019. Evt. kommentarer bedes indsendt til ENTSO-E på følgende link, hvor dokumenterne også findes.

Kontaktperson fra ENTSO-E er Anne Fritsche (anne.fritsche@tennet.eu), men spørgsmål kan også rettes til Energinet-medarbejder Markus Benjamin Janitzek (mbj@energinet.dk).

 

We hereby inform Danish market participants that ENTSO-E has initiated a consultation on the Harmonised Allocation Rules review of main body and regional annexes.

This consultation is based on Article 6 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 (FCA Regula-tion) and concerns the review of Harmonised Allocation Rules in accordance with Article 68(6) of these rules. Together with the Harmonised Allocation Rules main body, all annexes which propose amendments will be consulted.

Concerning the Danish borders, on top of updates to the main body, the regional Annex of CCR Hansa now includes the bidding zone border Western Denmark-Netherlands (COBRA), with re-gards to the cap on curtailment in accordance with Article 59 (3) of the HAR.

The consultation closes 20 June 2019. Please submit any comments and input to ENTSO-E using this link, where the specified documents are available.

Contact person for the process in case of questions or comments is Anne Fritsche (anne.fritsche@tennet.eu), however, questions may also be directed to Markus Benjamin Janitzek (mbj@energinet.dk).