Tilbagetrukket - Høring af forslag til tekniske krav til nyt systemydelsesprodukt, FCR-D nedregulering

Energinet trækker høring af 1. oktober over ændring til tekniske krav til FCR-D tilbage - læs nærmere her.

 

Redigeret 11-10-2019